แหล่งเรียนรู้ ทางธรรมะ ธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ "ทางธรรมะ" ธรรมชาติ

ธรรมะ ของพุทธะ

เหตุนี้มี...เหตุนี้จึงมี

วันคืนล่วงไปๆ ล่วงไป เวลาก็น้อยลง - น้อยลง
ชีวิตเราก็สั้นลง -สั้นลง เราทำอะไรกันอยู่ เดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้ว

สิ่งที่จะเอาไปได้ ก็มีบุญกับบาป
เรามีบุญมากเท่าไหร่..เราก็ต้องทำบุญให้ดวงจิตเรา

"ทำบุญให้ตัวจริงแห่งเรา"
คือวิญญาณเรา วิญญาณสามารถข้ามภพ -ข้ามชาติได้ เราต้องทำ

ประกันชีวิตหลังความตายเอาไว้ นั้น คือ บุญ-กุศล
***********************************
ธรรมเทศนา:หลวงพ่อประพัส ฐิตมโน 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

Visitors: 15,160,078