ธรรม ของพุทธะ

เหตุนี้มี...เหตุนี้จึงมี
เหตุดี ผลดีก็ดี
ทุกอย่างเกิดตามเหตุ..และผล
ทำดีผลก็ดี..ทำไม่ดีผลก็ไม่ดี
ปลูกมะม่วง...ผลมะม่วงก็ออก
ปลูกฝั่งโน้น...มาออกผลฝั่งนี้ (นั้น คือ บุญ - บาป)
**ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้..(เกิดขึ้น..ตั้งอยู่..และดับไป)
เป็นอนัตตา...สุญญตา คือ สภาวะที่ว่าง ๆ
(ไม่เกิด..ไม่ตาย "คือ สภาวะนิพพาน)

***********************************
ธรรมเทศนา:หลวงพ่อประพัส ฐิตมโน
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ

Visitors: 15,160,078