กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม

 

     กลุ่มเด็กผู้มีจิตอาสา จิตศรัทธาในการทำคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และบุคคลอื่น "ทำดีที่ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และบุคคลอื่น" การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 

ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่ 10 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 

Visitors: 15,160,078