ข่าวสาร ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

พระอธิการประพัส ฐิตมโน  เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร  จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะญาติธรรมวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80   หมู่ 10 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

  

 ****************************************************************************************************************

 

 

 ติดต่อประสานงาน: ฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสงเพชรจังหวัดอำนาจเจริญ

1. นายเยี่ยม คำผาลา ประธานฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสเพชร  083-126-0227

2. นายบุญช่วย รุ่งเรือง รองประธานฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสงเพชร 094-259-8699

3. นายพุด อรชร รองประธานฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสงเพชร  098-189-1386  

  

   

 

   

 

 

Visitors: 15,157,798