ข่าวสาร ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ติดต่อประสานงาน: ฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสงเพชรจังหวัดอำนาจเจริญ

1. นายเยี่ยม คำผาลา ประธานฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสเพชร  083-126-0227

2. นายบุญช่วย รุ่งเรือง รองประธานฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสงเพชร 094-259-8699

3. นายพุด อรชร รองประธานฝ่ายดำเนินการวัดถ้ำแสงเพชร  098-189-1386  

  

   

 

   

 

 

Visitors: 13,121,408