โครงการธนาคารบุญ เพื่อช่วยสังคม

เปิดบัญชี สะสมบุญ กุศล เพื่อส่งไปประตู "นิพพาน"

     มนุษย์เรา...เกิดมาทุกคนนั้นกลัวความตาย แต่ไม่กลัวการเกิด อยากเกิด อยากอยู่ในวัฏสงสาร ใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความประมาท สร้าง และสะสมวัตถุสิ่งของต่าง ๆ มากมาย เพื่อบำรุงบำเรอให้กับกายสังขาร  ให้กายสังขารนั้นอยู่ดี กินดี มีความสุข จนหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของตนเอง โดยไม่สนใจ “จิตเดิมแท้” ของตนเอง ที่สามารถข้ามภพ ข้ามชาติได้ และไม่เกิด ไม่ตายได้ นั้นคือ ดวงจิต ดังคำกล่าวที่ว่า “วันคืนล่วงไป ๆ...บัดนี้เราทำอะไรอยู่อีกหน่อย ก็เผาแล้ว” เราท่านทั้งหลายเตรียมเสบียงที่จะข้ามภพ ข้ามชาติกันแล้วหรือยังเราท่านทั้งหลายจะเอาอะไรไปได้บ้าง เสบียงที่เราท่านทั้งหลายจะนำไปด้วยนั้น คือ บุญ กุศล และสติปัญญา  เราท่านทั้งหลายมีเสบียงบุญ กุศล ฝากธนาคารบุญไว้เท่าไหร่ ธนาคารบุญ กุศล ทางจิตวิญาณนี้ สามารถข้ามภพ ข้ามชาติได้ สำหรับธนาคารเงินฝากของทางโลกไม่สามารถนำไปได้ แต่เราสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินฝากในธนาคารทางโลกได้ โดยการแปลงมาเป็นบุญ กุศลได้ เพิ่มมูลค่าในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น เพิ่มมูลค่าในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือดวงจิตทั้งหลายที่ได้รับความยากลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต ช่วยงานบุญ กุศล ช่วยบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงไว้ การทำบุญที่มีพลังของบุญอย่างมหาศาล คือ การทำบุญกับดวงจิตหลายดวงจิต บุญ กุศล เป็นรากฐาน เป็นบันได ที่จะส่งเราท่านทั้งหลายไปถึงประตู “นิพพาน”  ถ้าเราไม่ทำบุญ ทำกุศล เราก็ไม่สามารถจะไปถึงประตู “นิพพาน”  ได้

          สาธุชนคนดีทั้งหลาย ท่านผู้เจริญด้วยจิตเมตตา จิตศรัทธาในคุณงามความดี ประตูนิพพานนี้เปิดไว้ รอทุก ๆ ดวงจิตที่แสวงหาความหลุดพ้น หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ที่ไม่เกิด ไม่ตาย และเราท่านทั้งหลายสามารถทำได้ด้วยตนเอง เหมือนกับการกินข้าวใครกินคนนั้นก็อิ่ม ไม่สามารถกินข้าวแทนกันได้ เช่นเดียวกันกับการทำบุญ ทำกุศล ใครทำ ใครได้ ไม่สามารถทำแทนกันได้ แต่เราสามารถอุทิศบุญนี้ให้กับคนอื่นได้ เพียงแค่เราระลึกถึงบุคคลคนนั้น บุญนั้นก็จะส่งไปถึงผู้รับ เพราะดวงจิตมีพลังมหาศาล ยิ่งทำ ยิ่งได้ ที่สำคัญในการทำบุญอย่าขอในส่วนบุญนั้น ถ้าเราไม่ขอในส่วนบุญนั้น ก็เหมือนกับเราฝากเงินไว้กับธนาคาร แต่เราฝากบุญนั้นไว้กับธนาคารบุญ ผลกำไร ที่เราจะได้รับคือผลของลูกบุญที่เราปลูกไว้ ดังเช่น เหตุปลูกต้นมะม่วง ก็ต้องได้กินมะม่วง เหตุปลูกต้นลูกความดี ผลที่ได้ก็คือผลความดี เหตุปลูกต้นลูกความชั่ว ผลที่ได้ก็คือผลความชั่ว เหตุปลูกต้นนิพพาน ผลที่ได้ก็คือผลนิพพาน สิ่งที่เราเลือกปลูกในภพนี้ ก็ออกผลได้ทั้งภพนี้ และภพหน้า กัลยาณมิตรทั้งหลายโปรดเตรียมเสบียง ข้ามภพ ข้ามชาติ เพื่อเข้าสู่ประตูนิพพานด้วยกันถ้วนทั่วทุกดวงจิตเทอญ ฝากบุญ กุศล ได้ที่ธนาคารบุญ เพื่อช่วยเหลือสังคม            

          ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตา จิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ 

             ธนาคารบุญ : ชื่อบัญชี  วัดถ้ำแสงเพชร  เลขที่บัญชี  372 – 1 – 31876 – 8

                                                 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาอำนาจเจริญ

       ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :  วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่ 10 ตำบลหนองมะแซว                           

                                                อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  เบอร์โทรศัพท์ : 08 3679 4794

               เชิญเข้าเยี่ยมชม : กิจกรรมธนาคารบุญ เพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านช่องทาง

                                          www.watthamsaengphet.com/

                                        www.facebook.com/WATTHAMSAENGPHET

 

Visitors: 15,160,078