ดินแดนแห่งธรรมะ ของพระอริยเจ้า

 ขอนอบน้อมแด่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สาธุชนคนดีทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ ขอเชิญ ร่วมศึกษาแหล่งธรรมะ แหล่งอริยธรรม ศึกษาธรรมะในบรรยากาศเงียบ สงบ ณ ดินแดนแห่งอริยสงฆ์ ที่พระเดชพระคุณท่าน หลวงพ่อชา สุภัสโท ได้มาศึกษา และค้นพบ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ "ที่เหมาะแก่การศึกษา และปฏิบัติธรรม ของผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้น" 

   ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม อนุภาพแห่งการนอบน้อม เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้จริงด้วยพระปัญญา และขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย มาศึกษาประวัติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ ยังรออำนวยสุข แก่ท่านทั้งหลายอยู่โดยมิเสื่อมคลาย   

 

 ศึกษาเรียนรู้ "ธรรมะ" และธรรมชาติ ในดินแดนอริยสงฆ์

ทัศน์ศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการนักศึกษาเพื่อชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดถ้ำแสงเพชร และฟังธรรมเทศนา จากหลวงพ่อประพัส ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร และหลวงพ่อขันติ ณ วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ 80 หมู่10 บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 

วันสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาธรรมะ และธรรมชาติจากสถานที่จริง ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่10 บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

   

 

       วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนบ้านขนุน ตำบลขนุน อำเภอกัลทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันดับ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ จากแหล่งธรรมะ ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกเนรมิตขึ้นโดยธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่นมีต้นไม้นาๆ ชนิดขึ้นเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่10 บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 

   

 

        วันพุธที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันดับ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ จากแหล่งธรรมะ ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกเนรมิตขึ้นโดยธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่นมีต้นไม้นาๆ ชนิดขึ้นเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่10 บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 

********************************

  

 

***************************************

        วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันดับ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ จากแหล่งธรรมะ ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกเนรมิตขึ้นโดยธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่นมีต้นไม้นาๆ ชนิดขึ้นเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่10 บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 

 

     

 

  

                                    

******************************************************

 

           วันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเดชอุดม ตำบลเดชอุดม อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันดับ 1 ในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ จากแหล่งธรรมะ ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกเนรมิตขึ้นโดยธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่นมีต้นไม้นาๆ ชนิดขึ้นเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่10 บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

 

Visitors: 15,160,078