เปิดประตู สู่ แหล่งธรรมะ เชิงท่องเที่ยว

      เปิดประตู สู่ "อันซิน" จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขอแนะนำอีกสถานที่แห่งหนึ่ง นั้นคือ วัดถ้ำแสงเพชร (Wat Tham Saeng Phet) เป็นแหล่งธรรมะ เป็นแหล่งอาริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีภูเขา พรรณไม้นานาชนิด ในแต่ละฤดูกาล ที่พลาดไม่ได้ ก็คือ  "ซุ้มไผ่" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ วัดถ้ำแสงเพชร ที่มีความสวยงามทุกฤดูกาล

 

                                    " น้ำทิพย์ " ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 

                วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ            

                                               

"น้ำทิพย์" ลักษณะมีหยดน้ำทิพย์ออกมาจากเพิงหิน มีหยดน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่ถูกเนรมิตขึ้นจากธรรมชาติ เชื่อว่าเป็นน้ำบำบัดจากธรรมชาติ ช่วยรักษาโรค และรักษาอาการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น ด้วยการทาบริเวณที่เจ็บป่วย ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ

 หลวงปู่เทพโลกอุดร (หลวงปู่ใหญ่)

    สาธุชนคนดีทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ ขอเชิญ ร่วมศึกษาธรรมะ แหล่งธรรมชาติบรรยากาศเงียบ สงบ ดินแดนแห่งอริยสงฆ์ ร่วมศึกษาประวัติ บรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร (หลวงปู่ใหญ่) ในดินแดนที่ถูกเนรมิตรขึ้นโดยธรรมชาติ "ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ธรรมชาติ คือ ธรรมะ" ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ

         ค้นหาเส้นทาง เพื่อร่วมศึกษาประวัติ "บรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร (หลวงปู่ใหญ่) "

                     www.google.co.th/maps/place/วัดถ้ำแสงเพชร

                     www.facebook.com/WATTHAMSAENGPHET

                     www.watthamsaengphet.com

 

  • ดินแดนพระอริยสงฆ์ ดินแดนแห่ง พุทธะ

  • น้ำทิพย์ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์

    น้ำทิพย์ ลักษณะมีหยดน้ำทิพย์ออกมาจากเพิงหิน มีหยดน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่ถูกเนรมิตขึ้นจากธรรมชาติ เชื่อว่าเป็นน้ำบำบัดจากธรรมชาติ ช่วยรักษาโรค และรักษาอาการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น ด้วยการทาบริเวณที่เจ็บป่วย หรือดื่มกินเพื่อรักษาโรค
  • เปิดตำนาน ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

    เปิดตำนาน ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ในประวัติปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 มีอยู่ที่ถ้ำพระใหญ่มาช้านาน หรือ ถ้ำแสงเพชร เป็นผู้ดูแลถ้าแสงเพชร
  • สะอาด สว่าง สงบ

    ดินแดนที่เงียบ สงบ มีความร่มรื่น ส่วนจิตใจก็ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและรักษาความเจ็บป่วยทางจิตได้ เหมาะแก่การปฏิบัติ ของผู้แสวงหาความหลุดพ้น
Visitors: 15,160,077