มอบทุนค่าอาหารเด็กนักเรียน

มอบทุนค่าอาหารเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 

ธรรมเทศนาหลวงพ่อประพัส ฐิตมโน 

ธรรมะ ของพุทธะ

                    เหตุนี้มี...เหตุนี้จึงมี                                                เหตุไม่มี...เม็ดมะม่วง...มะม่วงก็ไม่มี                                          เหตุไม่มี...เม็ดขนุน...ขนุนก็ไม่มี                                            เหตุไม่มี...ตัวเรา...ตัวเราก็ไม่มี                        
              *หาสุญญตา ในตัวเราให้พบ*
         **ทุกอย่างเป็นมายา...ทุกอย่างเป็น "อนัตตา"**

 หลวงพ่อประพัส ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ มอบให้คณะญาติธรรมวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ ท่านเมตตาให้นำทุนค่าอาหารกลางวัน พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่ม และของเล่น นำไปมอบให้เด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กเรียน ณ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพาศ์ ตำบลขุ่นน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

         
          
           
           
           

   หลวงพ่อประพัส ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ ท่านเมตตาให้นำทุนค่าอาหารกลางวัน พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่ม และของเล่น นำไปมอบให้เด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กเรียน ณ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพาศ์ ตำบลขุ่นน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

*************************************************

         

*************************************************

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 15,160,078