โครงการนำนักเรียน เข้ามาฝึกอบรม ธรรมะ

 

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม และรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง 

จะมีการสอนธรรมะ การนั่งสมาธิ และการเดินจงกรม ทุกวันศุกร์ 

นักเรียนและเยาวชนอายุระหว่าง 7 -17 ปี อยู่ระหว่างศึกษา

 

 

 

 

 

 

  

     

  

             

  

  

                                  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 15,160,078