งานพิธีต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี และงานพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ของวัดถ้ำแสงเพชร ประจำปี 2560

งานพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ของวัดถ้ำแสงเพชร ประจำปี 2560 จำนวน 201 ทุน 

 • โดยมี พระราชปรีชาญาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

งานพิธีต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี

 • คณะนายทหารกองทัพอากาศ , การรถไฟขนส่งมวนชน (รฟม.) ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วัดถ้ำแสงเพชร 80 หมู่ 10บ้านสี่แยกแสงเพชร ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


 • 1504682722228.jpg
  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม และรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง จะมีก...

 • 241.jpg
  มอบทุนค่าอาหารเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ธรรมเทศนาหลวงพ่อประพัส ฐิตมโน ธรรมะ ของพุทธะ เหตุนี้มี....

 • S__13099015.jpg
  กลุ่มเด็กผู้มีจิตอาสาจิตศรัทธาในการทำคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และบุคคลอื่น "ทำดีที่ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และบุคคลอื่น" การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในวันเสาร์ที่ 24 มีนา...

ธรรมะ ของพุทธะ

   

  

 

 

***************************************

  

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 15,160,077