Wat Tham Saeng Phet

วัดถ้ำแสงเพชร

    ตั้งอยู่ที่80หมู่ที่10บ้านดงเจริญ(ปัจจุบันบ้านสี่แยกแสงเพชร) ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนอรุณประเสริฐ เส้นทางอำนาจเจริญ – อำเภอเขมราฐ ประมาณ 10 กิโลเมตร ในการเดินทางสะดวกสบาย อยู่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่นมีต้นไม้นาๆ ชนิดขึ้นเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น เป็นที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ของผู้แสวงหาความหลุดพ้น 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ทำเนียบ 

เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ

 • (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2512 - 8 กันยายน 2559)
  พระอธิการโสม ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2512 - 8 กันยายน 2559)

 • พระอธิการประพัส ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร (ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - ถึงปัจจุบัน)

 • พุทธะ

ประวัติพระอธิการโสม ถิรจิตโต

 • ประวัติพระอธิการโสม ถิรจิตโต

  หลวงปูโสม ถิรจิตโต หรือ แนวจำปา (นามสกุลเดิม) หลวงปู่โสม ถิรจิตโต อุปสมบทครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2503 ณ วัดธัญญุตมาราม ตำบลข้าวปุ้น อำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดถ้ำแสงเพชร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และท่านก็พระนักปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในศีลธรรม จนถึงนาทีสุดท้ายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ และท่านก็ได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
 • ธรรมะ คือ ธรรมชาติ

 • ธรรมชาติ คือ ธรรมะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 15,160,078